Livsmedelsverkets prislista

Parasitundersökningspaket (3-6 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Kvantitativ undersökning av parasitägg, McMaster flotation
Undersökningsplats Helsingfors, Seinäjoki
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Suvi Lehtoniemi 050 344 3624, Pia Vennerström 050 354 4603, Teija Kokkonen 040 525 0822. Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Kirsi Collin 050 378 1938.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Utredning av rundmasksmitta. Sjukdomsorsak
Prov: Avföringsprov
Provtal: För undersökning av rundmask insamlas så färsk avföring som möjligt runt om i hönsgården, helst i 5 burkar eller 5 dubbla plastpåsar, c. 0,5 dl/burk, i synnerhet från transportörer, dyngmattor osv. Vid prov som tas utomhus eller från ströunderlag är resultatet mer osäkert. Proven ska gärna sändas t.ex. i början, mitten och slutet av hönornas produktionsperiod. Proven förvaras i kylskåp och ska sändas till laboratoriet senast följande dag. Parasitprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10059 / L22003