Livsmedelsverkets prislista

Parasitundersökningspaket (6 träckprover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parasitägg och oocystor, McMaster flotation
Undersökningsplats Helsingfors, Seinäjoki, Uleåborg
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Teija Kokkonen 040 525 0822, Taina Laine 050 373 6614. Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Kirsi Collin 050 378 1938. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248).
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller från färsk avföring minst en matsked/djur. Provet sätts i ett kärl med tät kork eller i en plastpåse som sluts tätt. Proven får inte sammanslås. Sändning: nedkylt senast följande vardag. Förvaring: vid behov över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Om djuren redan har medicinerats, ska medicineringen anges i remissen. Parasitprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10058 / L22003