Livsmedelsverkets prislista

Parasiter i blod, utstryk

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 37,52
Moms: 9,00
Totalt: 46,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parasiter i blod, utstryk, direkt mikroskopering
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Blodsvabbprov
Provtal: Svabbprov från EDTA-blodprov. Identifierat, lufttorkat svabbprovglas sänds till laboratoriet i en ask som är avsedd för sändning av objektglas. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10056 / L22002