Livsmedelsverkets prislista

Artbestämning av parasit (hela parasit)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 37,52
Moms: 9,00
Totalt: 46,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Artbestämning av parasit, hela parasit, direkt mikroskopering
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Parasit
Provtal: Parasiter som kan ses med blotta ögat ska läggas i en tät burk för att säkerställa förvaringen. Också ektoparasiter ska läggas i en tät burk (inte direkt i ett kuvert, för att undvika tillplattning). Proven sänds så snabbt som möjligt. Parasitundersökningar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 2 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10055 / L22002