Livsmedelsverkets prislista

Parasitundersökning, giardia och cryptosporidium

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 37,52
Moms: 9,00
Totalt: 46,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Giardia och cryptosporidium oocystor, IFAT
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprov insamlas i en provburk med tät kork och som innehåller 10 % formalin. Avföring insamlas under tre på varandra följande dagar i samma burk. I burken tillsätts varje gång formalin i proportionen 1 tsk diarréavföring och 3 tsk 10 % formalin. Parasitundersökningar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan (ti).
Undersökningsresultatet färdigt: 2-6 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10053 / L22002