Livsmedelsverkets prislista

Parasitundersökning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 37,52
Moms: 9,00
Totalt: 46,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parasitägg, kvantivativ, McMaster flotation
Undersökningsplats Helsingfors, Uleåborg
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248).
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller från färsk avföring minst en matsked/djur. Av vuxna djur samlas avföringsprov under tre dagar (t.ex. en dyngboll per dag). Provet sätts i ett kärl med tät kork eller i en plastpåse som sluts tätt. Om man av prov som insamlats under flera dagar vill göra endast en undersökning, förpackas proven i samma burk eller samma påse. Parasiter som kan ses med blotta ögat ska läggas i en separat burk. Sändning: nedkylt senast följande vardag. Förvaring: vid behov över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Parasitundersökningar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10052 / L22002