Livsmedelsverkets prislista

Undersökning avseende lungmask (1-10 träckprover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 50,03
Moms: 12,01
Totalt: 62,04

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Larver av lungmaskar, Baermann
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Laboratorium 029 530 4917, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, Antti Oksanen 044 561 6491.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Misstanke om lungmask
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller från färsk avföring minst 0,5 dl/djur. Från avföringshögar som finns på betesmark ska man inte ta prov. Provet sätts i ett kärl med tät kork eller i en plastpåse som sluts tätt. Sändning: nedkylt senast följande vardag. Förvaring: vid behov över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Parasitundersökning. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Enligt avtal.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10049 / L22001