Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Mycoplasma gallisepticum och M. synoviae (1-3 prov)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 56,29
Moms: 13,51
Totalt: 69,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Mycoplasma gallisepticum och M. synoviae, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Mia Biström 050 592 1499, Laboratorium 050 316 0893.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Undersökningspaket för fjäderfä (undersökning av symptom i andningsorganen, provparti 1). Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur).
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak
Prov: Svabbprov från gom-svalg.
Provtal: Bomullspinne som fuktats i fysiologisk saltlösning t.ex. sluten i ett mjölkrör eller provpinnar i kommersiella transportmedier med eller utan kol. Sändning med ett kylelement. Provmängden/flocken avtalas från fall till fall med Livsmedelsverket. Prov från 1-3 fåglar kan i laboratoriet sammanslås till ett prov. Hobbyfjäderfä: i remissen ska nämnas det totala antalet hönor/broilrar/kalkoner på djurhållningsplatsen (finns det minst 100, eller under 100). Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 10047 / L21042