Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av europeisk yngelröta

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Bin
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: DNA-isolering och PCR för Melissococcus plutonius
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Forskare Sirpa Heinikainen 044 7201 780, Veterinär Henry Kuronen 044 7201 782, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Bisjukdomar
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke
Prov: Yngelkaka, honung.
Provtal: Från en bikupa där det förekommer symptom skickas en bit av yngelkakan med yngelförändringar. Från bikupor utan symptom skickas minst 1 msk av honung. Bisjukdomsundersökning.
Utföringsintervall: Varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10046 / L21041