Livsmedelsverkets prislista

Mycoplasma bovis  antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 9,38
Moms: 2,25
Totalt: 11,63

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mycoplasma bovis antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Tiina Autio 044 720 1492, Tarja Pohjanvirta 044 720 1493.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Mycoplasma bovis.
Undersökningens orsak: Bekämpningsprogram. Försäljning
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Prov tas på djur som är äldre än 3 månader. Ett enskilt prov ger inte en tillförlitlig bild av smittan och också felpositiva resultat konstateras. Omfattande provtagning: prov tas på samtliga kor i åldern 3-13 månader (dock högst 45 prov) och 15 prov tas på kor som kalvat. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 3 veckor.
Tolkning: Positiv: pp ≥ 60. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10045 / L21037