Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av varroa, 1-5 kupor

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Bin
Pris, €:
Utan Moms: 31,27
Moms: 7,50
Totalt: 38,77

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parasitologisk undersökning avseende varroa
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Forskare Sirpa Heinikainen 044 7201 780, Veterinär Henry Kuronen 044 7201 782, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Bisjukdomar
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Identifiering av fästingar. Kartläggning av antalet fästingar
Prov: Yngelkaka, vuxna bin, bottenskräp från kupan, kvalster
Provtal: Avfall från bikupans botten 100-200 g/kupa, täckta drönaryngel, vuxna bin samlade från yngelkakor 300/kupa eller isolerade varroakvalster. Bisjukdomsundersökning.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10043 / L21035