Livsmedelsverkets prislista

Serotypning av salmonellastam

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Alla djursarter
Pris, €:
Utan Moms: 56,29
Moms: 13,51
Totalt: 69,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Typning med objektglas-agglutination med kommersiella antikroppar.
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Henry Kuronen 044 720 1782, Tarja Pohjanvirta 044 720 1493, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Salmonellaundersökning - nötkreatur och svin. Tilläggsblankett. Salmonellaundersökning - broilerproduktion. Salmonellaundersökning - kalkonproduktion. Salmonellaundersökning - äggproduktion. Salmonellaundersökning - slakterier och styckerier. Bakteriestammar, livsmedels-, foder-, gödslingsmedel- och renhetsprover.
Undersökningens orsak: Konfirmering och serotypning av salmonellastammar.
Prov: Renodling av stam som misstänks ha salmonella.
Provtal: Renodlingar som isolerats från prov vid salmonellaundersökningar och som inte härstammar från människor. Sänds till adress Livsmedelsverket, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio. Förpackade enligt Postens anvisningar i gulsvart förpackning och märkt med UN 3373. Sändning av laboratorieprover - Postis anvisning.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: Hos cirka 90 % av stammarna blir serotypningen färdig inom två arbetsdagar. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10040 / L21031