Livsmedelsverkets prislista

Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 8,13
Moms: 1,95
Totalt: 10,08

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar, agglutinationtest
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Teresa Skrzypczak 040 489 3386, Laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke. Annan
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Provtagning för påvisande av antikroppar. Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Proven ska vara framme under 72 timmar från provtagningen (provtagning helst må-ons). Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: RSAT varannan dag. Röragglutination vid behov.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10039 / L21030