Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av nosema, 1-5 kupor

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Bin
Pris, €:
Utan Moms: 50,03
Moms: 12,01
Totalt: 62,04

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parasitologisk undersökning avseende nosema
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Forskare Sirpa Heinikainen 044 7201 780, Veterinär Henry Kuronen 044 7201 782, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Bisjukdomar
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Kartläggning av parasitläget
Prov: Vuxna bin.
Provtal: Ca 100 st. döda eller är sjuka bin samlas från flusterbrädan, kupans botten eller marken. Bisjukdomsundersökning.
Utföringsintervall: Parasitmängd varannan dag. Artidentifiering varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: Parasitmängd inom två dygn, artidentifiering inom två veckor från det att provet kommit.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10038 / L21029