Ruokaviraston hinnasto

Noseman osoitus, 1-5 pesää

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläintautien laboratoriotutkimukset (sis. laboratoriokäsikirjan)
Parasitologia / loistutkimukset
Mehiläinen
Hinta €:
Veroton: 57,00
ALV: 13,68
Yhteensä: 70,68

Asetustunnus: MMM 161/2021

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Parasitologinen tutkimus noseman varalta
Tutkimuspaikka: Kuopio
Yhteyshenkilö: Tutkija Sirpa Heinikainen 044 7201 780, eläinlääkäri Henry Kuronen 044 7201 782, toimisto 029 520 4132.
Tutkimuslähete: Mehiläistautitutkimukset
Tutkimussyy: Tautiepäily. Loistilanteen kartoitus
Näyte: Aikuisia mehiläisiä.
Näytteenotto: Kuolleita tai sairaita mehiläisiä kerätään lentolaudalta, pesän pohjalta tai maasta noin 100 kpl. Mehiläistautien näytteenotto.
Tekotiheys: Loismäärä joka toinen päivä. Lajintunnistus joka toinen viikko.
Tulokset valmiina: Loismäärä kahden vuorokauden, lajitunnistus kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta.
Tulkinta: Asiantuntija laatii tuloksista lausunnon ja tarvittaessa vastaukseen tulee kommentti.
Yksilöivät tunnisteet: 10038 / L21029