Livsmedelsverkets prislista

Neospora caninum antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 8,14
Moms: 1,95
Totalt: 10,09

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Neospora caninum antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Mia Biström 050 592 1499 (bakteriologi). Kuopio: Veterinärer Heini Gröning (sjukdomar hos nötkreatur) 050 386 7150, Paula Syrjälä (sjukdomar hos nötkreatur) 044 720 1470.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Kastningsorsak. Fastställande av antikroppar
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml) eller serum. Mjölkprov (10 ml mjölkrör).
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Mjölkprov (c. 10 ml) tas i ett mjölkrör. Se också undersökning av kastningspaket. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Positiv: pp ≥ 20. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10037 / L21028