Livsmedelsverkets prislista

Mykobakterieodling

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Alla djursarter
Pris, €:
Utan Moms: 93,81
Moms: 22,51
Totalt: 116,32

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Färgning och odling av syrafasta bakterier
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Teresa Skrzypczak 040 489 3386, Jaana Seppänen 050 435 1712, Laboratorium 050 316 0893.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur).
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke
Prov: Helt djur, organprov.
Provtal: Se patologisk anatomisk undersökning för ifrågavarande djurart.
Utföringsintervall: Färgning inom ett dygn och odling inom 1-3 dygn från provets ankomst.
Undersökningsresultatet färdigt: Odlingstid 4-7 månader. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10036 / L21027