Livsmedelsverkets prislista

Mycoplasma synoviae antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 3,47
Moms: 0,83
Totalt: 4,30

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mycoplasma synoviae antikroppar, agglutinationtest och/eller Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Mia Biström 050 592 1499, Laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Undersökningspaket för uppföljandet av fjäderfähälsa (på finska).
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Annan
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Rekommendation vid misstanke om sjukdom hos hobbyfjäderfä: om fåglarna är 20 eller färre, blodprov på alla, om fler än 20 fåglar, 20 prov. Provtagning för påvisande av antikroppar. Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Proven ska vara framme under 72 timmar från provtagningen (provtagning helst må-ons). Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: RSAT varannan dag. Elisa en gång per vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Om under 10 % av proven ger ett positivt resultat misstänks flocken inte vara infekterad. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10035 / L21026