Livsmedelsverkets prislista

Mycoplasma hyopneumoniae antikroppar (grishosta)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 9,38
Moms: 2,25
Totalt: 11,63

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mycoplasma hyopneumaniae antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Mia Biström 050 592 1499, Teresa Skrzypczak 040 489 3386, laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: Grishosta
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Uppföljning av den nationella nivån. Strävar efter att uppnå den nationella nivån. Uppföljning av specialnivå. Strävar efter att uppnå specialnivån. Kontrollprov efter sanering.
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml) eller serum, råmjölksprov.
Provtal: Vid misstanke om sjukdom ska prov tas på de djur eller den grupp som visar symptom, och som sannolikt redan har bildat antikroppar. Den provmängd som rekommenderas beror från fall till fall mellan 15 och 30 prov. Proven ska vara i laboratoriet dagen efter provtagningen. Undersökning av grishosta. I Sikava finns anvisningar om provmängder på uppföljnings- och nationell/specialnivå. Undersökningen lämpar sig för att på gårdsplan påvisa sjukdom eller frihet från sjukdom. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10033 / L21024