Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Mycobacterium paratuberculosis (paratuberkulos)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Renar och andra idisslare
Pris, €:
Utan Moms: 93,81
Moms: 22,51
Totalt: 116,32

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Paratuberkulos (Mycobacterium paratuberculosis), odling
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Teresa Skrzypczak 040 489 3386, Jaana Seppänen 050 435 1712, Laboratorium 050 316 0893.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Import
Prov: Avföring, organ prov, blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör).
Provtal: Avföringsprov. Helblodprov (5-10 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). I samband med slakt/obduktion kan en bit tas av tunntarmens slutdel och av lymfkörtlar i tarmkäxet. Proven ska vara framme i laboratoriet inom 72 timmar från provtagningen, senast på torsdag morgon. Provtagning för påvisande av antikroppar. Undersökningen av paratuberkulos. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Odling inom 1-3 dygn från provets ankomst.
Undersökningsresultatet färdigt: Odlingstid minst 6 månader, i allmänhet 7-13 månader. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 72 timmar från provtagningen (provtagning helst må-ons).
Individuella identifiare: 10031 / L21022