Livsmedelsverkets prislista

Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), odling

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 93,81
Moms: 22,51
Totalt: 116,32

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), odling
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Mia Biström 050 592 1499, Jaana Seppänen 050 435 1712, specialforskare Taru Lienemann 050 452 3769, Laboratorium 050 316 0893.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Import
Prov: Avföring, organprov
Provtal: Avföringsprov tas direkt från ändtarmen eller genast efter tarmtömningen och sätts i en tät, ren plastpåse eller burk. Provmängden är c. 0,5 - 1 dl avföring/djur. I samband med slakt/obduktion kan en bit tas av tunntarmens slutdel och av lymfkörtlar i tarmkäxet. Provet nedfryses och sänds omedelbart. Proven ska vara framme i laboratoriet inom 72 timmar från provtagningen, senast på torsdag morgon. Undersökningen av paratuberkulos. Klinisk misstanke om paratuberkulos hos produktionsdjur: avgiftsfri undersökning. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Odling inom 1-3 dygn från provets ankomst.
Undersökningsresultatet färdigt: Odlingstid minst 6 månader, i allmänhet 7-13 månader. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 72 timmar från provtagningen (provtagning helst må-ons).
Individuella identifiare: 10030 / L21022