Livsmedelsverkets prislista

Paratuberculosis antikroppar/prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 30,00
Moms: 7,20
Totalt: 37,20

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Paratuberkulos (Mycobacterium paratuberculosis) antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Mia Biström 050 592 1499, Kirsti Pelkola 040 489 3385, Jaana Seppänen 050 435 1712, Laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Undersökningen av paratuberkulos. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10027 / L21021