Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Coxiella burnetii (Q-feber)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 56,29
Moms: 13,51
Totalt: 69,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Q feber (Coxiella burnetii), PCR, kan fås enligt avtal
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Tiina Autio 044 720 1492, Tarja Pohjanvirta 044 720 1493, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Enligt avtal
Provtal: Enligt avtal.
Utföringsintervall: Enligt avtal.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10020 / L21016