Livsmedelsverkets prislista

Brucella antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 8,13
Moms: 1,95
Totalt: 10,08

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Brucella antikroppar (B. abortus, B. melitensis och B. suis), Rose Bengal-test/Elisa/CF
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Teresa Skrzypczak 040 489 3386.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum. Individuellt mjölkprov eller tankmjölkprov (10 ml, konserveringsmedel får ingå).
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Mjölkprov (c. 10 ml) tas i ett mjölkrör. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Rose-Bengal-test (RB) två gånger per vecka. Elisa en gång per vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10015 / L21013