Livsmedelsverkets prislista

Brucella antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 4,56
Moms: 1,09
Totalt: 5,65

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Brucella (B. abortus, B. melitensis, B. suis) antikroppar, Rose Bengal -test
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinäre Mia Biström 050 592 1499, laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Rose Bengal -test (RB) två gånger per vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10014 / L21013