Livsmedelsverkets prislista

Brucella canis antikroppar, hund

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 53,52
Moms: 12,84
Totalt: 66,36

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Brucella canis antikroppar, slideagglutinationstest
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 316 1129, Veterinär Teresa Skrzypczak 040 489 3386.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Import. Export. Utredning av sjukdomsorsak eller kastningsorsak
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (c. 5 ml) eller serum (2-3 ml).
Provtal: Helblodprov (5 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka. Viktiga fynd meddelas genast.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10013 / L21012