Livsmedelsverkets prislista

Brakyspiraodling (15-30 träckprover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 394,00
Moms: 94,56
Totalt: 488,56

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Brakyspira, bakterieodling, vid behov ingår resistensbestämning
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 316 1129, Veterinärer Mia Biström (bakteriologi) 050 592 1499, Teresa Skrzypczak (bakteriologi) 040 489 3386, Taina Laine (sjukdomar hos svin) 050 373 6614, Teija Kokkonen (sjukdomar hos svin) 040 525 0822.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Avföringsprov i transportmedier som innehåller kol (15-30 st).
Provtal: Prov tas från svinets ändtarm genom att med en provtagningspinne med styvt skaft svepa över slemhinnans yta. Provet sänds i transportmedier med kol och som är avsedda för anaeroba bakterier. Proven ska vara i laboratoriet inom 2 dygn från provtagningen. Bakteriologiska prover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr). PCR en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: Odlingstid minst 12 dygn. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 10012 / L21011