Livsmedelsverkets prislista

Bakteriologisk undersökning av Livesmedelsverkets obduktionsprover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bakterieodling
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Teresa Skrzypczak 040 489 3386, Laboratorium 050 316 1129.
Undersökningens orsak: Fortsatt undersökning på patologisk undersökning, se Sällskapsdjur, patologi/obduktioner
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10010 / L21009