Livsmedelsverkets prislista

Import av brännved och träavfall som kräver stickprovskontroll, per

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Importkontroller av barrträdsvirke från Ryska federationen, minskad kontrollfrekvens
Pris, €:
Utan Moms: 38,00
Moms: 0
Totalt: 38,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.2.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100080