Livsmedelsverkets prislista

Bakteriologisk undersökning, resistensbestämning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Alla djursarter
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bakterieodling enligt anamnesen av ett djursjukdomsprov (vid behov ingår resistensbestämning)
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki, Uleåborg
Kontaktperson: Helsingfors: veterinär Jaana Seppänen 050 435 1712. Kuopio: veterinär Tarja Pohjanvirta 044 720 1493. Seinäjoki: veterinär Mirja Raunio-Saarnisto 050 359 1182. Uleåborg: veterinär Varpu Hirvelä-Koski 040 512 1531.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur).
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke
Prov: Svabb-, sekret- eller vävnadsprov.
Provtal: Proverna sätts i transportmedier och genom att snurra provtagningspinnen vid den plats som undersöks. Hud och slemhinnor rengörs vid behov med fysiologisk saltlösning och veck. Provet tas från bottnen av infektionsstället. Sekreten sänts i ett tätt slutet rör (urin, mjölk, sköljningsprov) eller genom att sätta sekret med provtagningspinne i transportmedier (flytande sekret, bölder). Bakteriologiska prover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10008 / L21009