Livsmedelsverkets prislista

Om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Importkontroller av annat virke
Pris, €:
Utan Moms: 110,00
Moms: 0
Totalt: 110,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.2.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100076