Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Mycoplasma bovis

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Mycoplasma bovis, PCR
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Tiina Autio 044 720 1492, Tarja Pohjanvirta 044 720 1493.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Påvisande av bakterien M. bovis av enskilt prov.
Prov: Provet som det är (t.ex. mjölk, sekret, sperma) eller svabbprov från slemhinnor.
Provtal: Sändning samma dag som avkyld. Undersökning av ett enskilt djur ger inte en tillförlitlig bild av boskapens status (se Mycoplasma bovis -PCR näsborrsslemprov (4-20 prov)). M. bovis näsborrsslemprov (PCR-påvisning).
Utföringsintervall: Två gånger i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10007 / L21008