Livsmedelsverkets prislista

Importförsändelse på under 50 m3

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Importkontroller av barrträdsvirke från Ryska federationen, minskad kontrollfrekvens
Pris, €:
Utan Moms: 5,70
Moms: 0
Totalt: 5,70

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.2.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100067