Livsmedelsverkets prislista

PCR-typning av bakteriestam

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Alla djursarter
Pris, €:
Utan Moms: 50,03
Moms: 12,01
Totalt: 62,04

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av bakteriestammens egenskaper med PCR-tester.
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio
Kontaktperson: Helsingfors: Veterinär Taru Lienemann 050 452 3769, Kuopio: Veterinär Tarja Pohjanvirta 044 720 1493, Forskaret Sirpa Heinikainen 044 720 1780.
Provtal: Avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10006 / L21007