Livsmedelsverkets prislista

Spannmål, för varje påbörjat 1000 kg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Importkontroller
Pris, €:
Utan Moms: 0,74
Moms: 0
Totalt: 0,74

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.1.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100059