Livsmedelsverkets prislista

Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter: för varje påbörjat 100 kg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Importkontroller
Pris, €:
Utan Moms: 5,80
Moms: 0
Totalt: 5,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.1.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100058