Livsmedelsverkets prislista

Vid importkontroll av plantmaterial, utöver ovanstående, för varje påbörjat 100 kg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Importkontroller
Pris, €:
Utan Moms: 2,65
Moms: 0
Totalt: 2,65

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.1.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100057