Livsmedelsverkets prislista

Växter och växtdelar för utplantering; även sticklingar, lökar, rotstockar, frön (med undantag av frön för skogsodlingsmaterial) och cellodlingar: för varje påbörjat 100 kg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Importkontroller
Pris, €:
Utan Moms: 6,40
Moms: 0
Totalt: 6,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.1.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100056