Livsmedelsverkets prislista

Molekylärgenetisk typning av bakteriestam

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Alla djursarter
Pris, €:
Utan Moms: 81,30
Moms: 19,51
Totalt: 100,81

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Pulsfältgelelektroforesundersökning (PFGE); jämförelse med andra stammar
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Forskare Sirpa Heinikainen 044 720 1780, Kontoret 029 520 4132.
Prov: Bakteriodling
Provtal: Avtalas separat.
Utföringsintervall: Enligt avtal.
Undersökningsresultatet färdigt: 2 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10005 / L21006