Livsmedelsverkets prislista

Potatisproduktion; potatiscystnematod, per inspekterat hektar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
Pris, €:
Utan Moms: 46,20
Moms: 0
Totalt: 46,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.3.9

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100049 / J50305