Livsmedelsverkets prislista

Frilandsodling för del som överstiger 10 ha; för varje påbörjat hektar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
Pris, €:
Utan Moms: 10,20
Moms: 0
Totalt: 10,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.3.8

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100048 / J50309