Livsmedelsverkets prislista

Frilandsodling, mindre än 10 ha; för varje påbörjat hektar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
Pris, €:
Utan Moms: 21,30
Moms: 0
Totalt: 21,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.3.8

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100047 / J50308