Livsmedelsverkets prislista

Frilandsodling; högsta inspektionsavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
Pris, €:
Utan Moms: 548,00
Moms: 0
Totalt: 548,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.3.8

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100046