Livsmedelsverkets prislista

Inspektion av rätt att använda märkning enligt standarden ISPM-15 på förpackningsmaterial av trä

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
Pris, €:
Utan Moms: 96,00
Moms: 0
Totalt: 96,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.4.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100044 / J50406