Livsmedelsverkets prislista

Analys av växtsjukdomar i exportprov av spannmål, per prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Exportkontroller
Pris, €:
Utan Moms: 97,00
Moms: 0
Totalt: 97,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.3.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100042 / J52101