Livsmedelsverkets prislista

Virkes- och sågvarupartier, andra än exportberedskapspartier

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Exportkontroller
Pris, €:
Utan Moms: 120,00
Moms: 0
Totalt: 120,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.3.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100039