Livsmedelsverkets prislista

Exportpartier av potatis, annat än exportberedskapspartier

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Exportkontroller
Pris, €:
Utan Moms: 161,00
Moms: 0
Totalt: 161,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.3.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100038