Livsmedelsverkets prislista

Frukt, grönsaker och andra vegetabilier, lavar, bär, svampar o.dyl., ej för fortsatt odling; för varje påbörjat 100 kg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Exportkontroller
Pris, €:
Utan Moms: 1,08
Moms: 0
Totalt: 1,08

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.3.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100037