Livsmedelsverkets prislista

Levande växter och växtdelar, också avsedda för fortsatt uppodling eller förökning; för varje påbörjat 1000 kg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Import- och exportkontroller
Exportkontroller
Pris, €:
Utan Moms: 8,30
Moms: 0
Totalt: 8,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.3.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100036