Livsmedelsverkets prislista

Plantbutiker, grossister, importörer och exportörer, förmedlare och lager

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Plantproduktion; inspektion av förutsättningar för registrering av aktörer som använder växtpass eller plantintyg
Pris, €:
Utan Moms: 96,00
Moms: 0
Totalt: 96,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.4.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100034 / J50405